Overzicht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Refund

Als wij uw teruggestuurde product hebben ontvangen zullen wij u een bericht sturen. In dit bericht staat dat wij u product hebben geïnspecteerd en onze vervolg stappen hierop. Dit kan zijn, geld terug, deels geld terug of het product wordt afgewezen.

Geld terug nog niet ontvangen?

Heb je het bedrag nog niet ontvangen, kijk nogmaals je bankafschriften na.

Contacteer ons als het bedrag niet teruggestort is binnen 7 werkdagen.

Aanbieding

Producten in de aanbieding kunnen niet teruggestuurd worden of ingeruild.

Omruilen

Wij vervangen alleen kapotte of beschadigde producten. In ruil daarvoor hebben wij het orginele product nodig. Stuur ons een email en verstuur je product naar: Tongerenseweg 15, epe 8162PL, Netherlands.

Retour

Om het product te retouneren wordt verzocht het te sturen naar: Tongerenseweg 15, epe 8162PL, Netherlands.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten. Verzendkosten kunnen niet terugbetaald worden, dit houdt ook in dat bij terugstorten de verzendkosten voor uzelf zijn.

Voor duurdere producten raden wij aan om met track and trace of verzekerd te versturen.

Hulp nodig

Mail ons op: info@detechnischegroothandel.nl.